תנאים ומידע כללי – רימון קרוז

גילוי נאות – תנאים ומידע כללי

המידע המובא להלן הינו חלק בלתי נפרד מהזמנת שירותי התיירות המהווים יחדיו את חוזה ההתקשרות בין “רימון קרוז” (מקבוצת רימון טיולים) לבין הנוסעים. בכל מקרה של חילוקי דעות, יחייבו תנאים אלו ולא יטען מי מהנוסעים כי לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו.

חברתנו מבהירה ומדגישה כי חובה להצטייד בביטוח נסיעות ו/או בריאות הכולל הגנה מדמי ביטול מרגע אישור ההזמנה. אי רכישת ביטוח עלולה לגרום נזקים כספיים על הנוסע בלבד בביטול מכל סיבה שהיא.

שייט
1. כל הזמנה מחויבת בשליחת צילומי דרכונים במצורף לטופס הרישום. אם לא ישלח הלקוח צילום הדרכון, חברתנו לא תישא באחריות לטעות באיות השם,
תוקפו או כל בעיה אחרת הקשורה לפרטי הדרכון.
2. שינוי הזמנה, תאריך, שמות וכד’ עלולים להיחשב כהזמנה חדשה אצל חברת התעופה והכרוכה בדמי ביטול של ההזמנה הקודמת.
3. “צ’ק-אין” לאוניה נעשה כשירות לנוסעים. יודגש כי האחריות הבלעדית לווידוא פרטי הרישום, הביצוע ובדיקת הליך הצ’ק-אין הינו על הנוסע בלבד. חברתנו
אינה אחראית על כל בעיה בהליך זה שלא הופנה אליה לפחות 5 ימי עבודה בטרם מועד הנסיעה.
4. חלק ממסלולי השייט כוללים עצירה ביעדים בהם נדרשת אשרת כניסה. טיפול באשרות הינן באחריות הנוסע אלא אם נמסר אחרת, כגון באשרה קבוצתית
או אחרת.
5. סוג החדר (פנימי, חלון, מרפסת) והקטגוריה ייקבעו בעת ההזמנה, אך מיקומו המדויק של החדר יימסר רק לקראת מועד היציאה ובמסגרת הקטגוריה
שהוזמנה. יודגש כי אין באפשרות החברה להתחייב להצמדת חדרים או קומה והכל בגדר בקשה בלבד.
חברות השייט שומרות לעצמן את הזכות לשנות מספר החדר בכל עת אך בהבטחת אותה קטגוריה.
6. יש ומתרחשות תופעות העלולות למנוע מהאוניה לעגון בנמלים מסוימים וזאת בהחלטה הבלעדית של רב החובל או חברת השייט למען שלום הנוסעים
ובטיחותם. חברתנו אינה אחראית לכך ולא תפצה על אי קיום סיורי חוף בנמלים אלו בגין נסיבות כוח עליון שמחוץ לשליטת החברה: תופעות אקלימיות כגון
טייפון, ציקלון וסערות, מלחמה, טרור או איום בו, שביתה, אסון טבע או גרעיני, סיכוני בריאות ומגיפות וכו’.
7. חובת הלקוח לעדכן את הסוכן כבר במעמד ביצוע ההזמנה על כל מגבלה בהליכה, אביזרי עזר, תזונה וכד’ ומוגבלויות עליהן נדרשים תנאים מיוחדים
המחויבים אישור מחברתנו ו/או מחברת השייט.
8. ישנם סיורי החוף או קטעים שאינם נגישים לבעלי מוגבלויות או מקשים על נוסעים אלו לעמוד בקצב הקבוצה, ועל נוסעים עם מוגבלויות הליכה או קשיים
אחרים לתאם עם המדריך ולקבל אישורו לקחת חלק בסיורים אלו.
9.  במקרה בו האפוטרופוס אינו נוסע עם ילדיו, יש להצטייד באישור נוטריוני מהאפוטרופוס שלהם, בכלל זה סבים וסבתות הנוסעים עם נכדיהם.
10. בימי סיורי החוף עלולים האוטובוסים להמתין מחוץ לשערי הנמל או במרחק מה מהרציף בו עוגנת האוניה (וזאת בגין החלטת רשויות הנמל ו/או האוניה)
ותיתכן הליכה רגלית בהתאם לכך.
11. לו”ז סיורי החוף עשוי להשתנות בהתאם לתנאים שונים במקום ובהתאם להחלטות המדריך ובלבד שהדבר ישרת את טובת הקבוצה ורווחת הנוסעים.
12. המחירים משתנים בחברת השייט עפ”י היצע וביקוש. המחיר הסופי ייקבע ביום ההזמנה.
13. תנאי הביטול בעיסקה כפופים לדמי הביטול כפי שמופיעים בטופס ההזמנה והרישום.
14. תשלום טיפים באוניה הינו בגדר חובה עפ”י חברות השייט,  אלא אם צוין אחרת בטופס הרישום.
15. למעט ב”בופה” (בקומת המזנון החופשי), שתייה קלה, שתייה חמה הינן בתשלום: שתיית אלכוהול, תמיד בתשלום.
16. האוניה אינה כשרה אולם ניתן להזמין ארוחות כשרות (“חמגשיות”) בהתאם לתנאי החברה (לרוב עד 3 חודשים לפני ההפלגה).
17. נוסע העוזב את הקבוצה ומטייל באופן עצמאי חייב לשוב לאוניה כשעה וחצי לפני מועד ההפלגה. האוניה אינה מחכה למאחרים.

טיסות
1. כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה הינם באחריות חברות התעופה בלבד עפ”י כללי ארגון התעופה הבינלאומי וחוקי מדינת ישראל.
“רימון קרוז” אינה אחראית לאיחורים בהמראות ונחיתות של מטוסים, לא לביטולי טיסות, לא לאובדן מזוודות ולא לכל מחדל אחר. אלו באחריות חברות
התעופה בלבד.   כל שינוי או מחדל כזה לא יהווה עילה לתביעה כנגד “רימון קרוז ” והיא תהיה פטורה מכל פיצוי בגין שינוי או מחדל כזה.
עם זאת, “רימון קרוז ” תעשה את המרב כדי לעדכן את מסלול הטיול ולמצותו בהתאם לשינויים אלו.
כל דרישת פיצוי של הנוסע על מחדל של חברת התעופה (לפי חוק שירותי תעופה), היא אישית ותחייב את טיפולו האישי של הנוסע.
2. הושבה. אין הושבה בקבוצות מאורגנות.  אין אפשרות לבחור מראש מקומות ישיבה במטוס במסגרת כרטוס קבוצתי. שלא כמו בכרטוס פרטי, בו יכול
הסוכן, לרוב, לבחור מקומות ישיבה – בקבוצות הדבר לא ניתן!  על המטיילים לדעת זאת ולהימנע מאכזבות. הושבה ניתנת רק בשדרוג מושב ותמורת
תשלום נוסף לפי דרישת חברת התעופה.
3. חברת התעופה הינה האחראית הבלעדית להושבה ולמזון במהלך הטיסה. כל הזמנת ארוחה מסוג מיוחד הנעשית ע”י “רימון קרוז ” הינה בגדר בקשה בלבד.
4. בטיסות של חברות תעופה מסוימות, לרבות מקצת מחברות התעופה הסדירות באירופה, לא מוגשות ארוחות, אלא בתשלום בלבד. מומלץ ועדיף מניסיוננו
להכין כריכים ולהביאם לטיסה.

כללי
1. רימון קרוז  מקבוצת רימון טיולים מדגישה שוב את חשיבות הפעלת ביטוח נסיעות הכולל הגנה מדמי ביטול מיד עם ביצוע העיסקה.
2. הדרכון חייב להיות בתוקף 6 חודשים לפחות מיום החזרה מהטיול + לפחות 2 עמודים ריקים בדרכון.
3. חיסונים. באחריות הלקוח לברר במרפאת מטיילים שבלשכת הבריאות המחוזית, טל. 03-5634848 ומומלץ בשילוב עדכון הרופא המשפחתי.
4. אזהרות מסע: אף כי אינן מהוות אסמכתא חוקית לביטול ההזמנה, מומלץ לבדוק אם קיימת אזהרת מסע ליעד הנסיעה.
5. החזר כספי המגיע ללקוח יבוצע באותו אמצעי תשלום וחשבון בו בוצעה העיסקה.
6. לתשומת לבכם, בעסקת מכר מרחוק ניתן לבטלה לפי חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 וכן החובה לגילוי נאות בחבילות תיור.
7. חוק הגנת הצרכן החל בעיסקת תיירות אינו חל על ה”שירותים המתחילים ומסתיימים בחו”ל”, כגון: השייט באוניה היוצא מנמל בחו”ל, מלון בחו”ל ושירותי
תיירות יבשתיים בחו”ל. כל תביעה בגינם תיתכן רק אם יש להם נציגות בלעדית בארץ.
8. לתשומת לבכם, המצב הביטחוני בישראל וטענת “כח עליון”: ניסיון העבר מלמד כי לא קיימת ללקוח זכות ביטול מתוקף טענת כח עליון גם במקרה של
מלחמה כוללת.  בתי המשפט בישראל כבר קבעו כי מאחר ובישראל מלחמה הינה תרחיש שהוא בגדר הצפוי, הרי גם מצב מלחמה אינו נחשב ל”כח עליון”.
האירועים הביטחוניים בישראל אינם יכולים לעמוד ללקוחות כטענה לביטול עיסקה ללא תשלום דמי ביטול כקבוע בהסכם הרכישה.
9. הטיול מותנה במינימום משתתפים.

רישום, אפשרויות תשלום ודמי קדימה
טופס רישום – ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס הרישום. ההגדרה “טופס רישום” מתייחסת לשני הדפים.
את טופס הרישום + צילום דרכון (הדף הכפול בו מופיע צילום הנוסע), יש לשלוח למרכז ההזמנות בפקס 03-7608755 ולוודא מיידית את הגעתו
בטל’ 03-526-0090.  אין לראות במשלוח הטופס אישור להרשמה ללא קבלת אישור הזמנה.
דמי קדימה – בעת הרשמה יש לשלם 250 דולר/יורו לנוסע אשר נכללים במחיר הטיול. יתרת התשלום תשולם עם הבטחת הטיול . ניתן לשלם ב-3 תשלומים ללא ריבית כאשר תשלום אחרון מסתיים 3 חודשים לפני מועד היציאה לטיול.
אמצעי תשלום – בכרטיס אשראי ישראלי, בהעברה בנקאית, במזומן לפי חוק המזומן החדש. (שער הדולר נקבע ביום החיוב בפועל לפי שער העברות והמחאות גבוה)

דמי ביטול לנוסע
ביטול עד 120 ימים לפני היציאה: 50 $ שהם דמי רישום.
פחות מ- 120 ימים לפני היציאה ועד 60 ימים לפני היציאה: 35% ממחיר הטיול.
פחות מ- 60 ימים לפני היציאה ועד 30 ימים לפני היציאה: 55% ממחיר הטיול.
פחות מ- 30 ימים לפני היציאה ועד 15 ימים לפני היציאה: 80% ממחיר הטיול.
פחות מ- 15 ימים לפני היציאה לטיול – מלוא מחיר הטיול.

דמי הביטול/שינוי המופיעים כאן אינם תקפים לקבוצות סגורות.

כללי הודעת ביטול

  • תאריך הביטול ייחשב רק מיום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד “רימון קרוז ”.
  • יום יציאת הטיול אינו נחשב בספירת ימי הביטול/שינוי.
  • דמי הביטול במסמך זה מתייחסים לנוסע אחד ולא לזוג.
  • במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע. לרימון קרוז  זכות הקיזוז של הסכומים הנ”ל מסכומים ששולמו לה על ידי הנוסע או סוכנות הנסיעות.
  • המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול עפ”י שיקול דעתם, ויציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר.
  • עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, מומלץ להצטייד (מיד עם ביצוע ההרשמה לטיול) בפוליסת ביטוח מקיף, הכוללת ביטוח נגד ביטול ומכסה את הנזקים העלולים להיגרם עקב הפסקת/ביטול הטיול

השתתפות בטיול
המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שיקול דעתם ולא על פי שיקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן יחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו.

גילאי המשתתפים  –  טיולי רימון קרוז  מיועדים לגילאי 50 ומעלה.

נוסע בודד
לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. לא ניתן להבטיח שותף מתאים מכל בחינה למעט מין. נוסע בודד אשר נמצא לו שותף ולפני היציאה שותפו לחדר ביטל טיולו, יחויב בתוספת ליחיד בחדר.

החזרים
סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם, מלווה הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור או מסלול בו לא נסע, ארוחות, בתי המלון, כניסה לאתרים שלא נוצלו וכיו”ב.

תחבורה
בטיולים המפורסמים בחוברת/אתר רימון קרוז, יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים למקומות בילוי ואתרים שהם בגדר אפשרות ואינם כלולים בתכנית הטיול.   תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. על הנהג חלה חובת מנוחה על פי החוקים הקשורים לימי ושעות המנוחה בכל מדינה.   במקומות בהם צוין כי האוטובוס הינו ממוזג אוויר, אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה המושלמת בתנאי חום קשים.

בתי מלון
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. בתי מלון רבים בעולם הנמצאים במרכזי הערים, הינם ישנים, או בסביבה מסחרית סואנת בעוד בתי המלון שמחוץ למרכזי הערים, בדרך כלל הינם חדשים יותר ובסביבה שקטה.
רשימת בתי המלון תימסר למטיילים טרם יציאת הקבוצה מהארץ. עם זאת יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה גם לאחר צאת הקבוצה מהארץ.

מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו”ב. יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו”ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה ייאלץ להיפרד מהקבוצה בחו”ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי בשדה התעופה.

תשר (טיפים)
מחירי הטיולים כוללים תשר (טיפים) לנותני השירות היבשתיים בחו”ל – חדרניות, מלצרים, עובדי קבלה, סבלים במלונות, נהגי אוטובוסים ומורי דרך מקומיים (למעט טיפים באוניות). יודגש, כי הטיפים אינם כוללים תשר למלווה הקבוצה, אשר יוענק על פי שיקול דעתם של הנוסעים. הסכום הנהוג למלווה הקבוצה בטיולים לאירופה הוא 5 אירו לנוסע ליום ובשאר המדינות 6 $ לנוסע ליום.

ארוחות מיוחדות בטיול ובטיסות
ברוב הטיולים ניתן להזמין ארוחות מיוחדות אך ורק מראש, בארץ, בזמן ההרשמה וללא תשלום נוסף (צמחוני/דיאבטי, כשר וכו’, אך יש ומזון כשר יחוייב בתשלום נוסף).   בקשות לאוכל מיוחד בטיסות, אשר הובאו לידיעת רימון קרוז עד 48 שעות לפני הטיסה , יועברו לחברת התעופה. האחריות לאספקת הארוחה מוטלת על חברת התעופה בלבד.

מנין ימי הטיול
במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת/אתר נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין טיסה היוצאת בשעות אחה”צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של שינוי תאריך יציאת הטיול או חזרתו המחייבות תוספת לילות בחו”ל, תחול תוספת זו על המטייל.

חילוקי דעות
עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת/אתר תרבותו. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 30 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה.
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות.

טיולים בתקופת “הקורונה.
יובהר ויודגש כי כל עוד מדינת היעד מקבלת תיירים ומתקיימות טיסות למדינת היעדהטיולים ייצאו כסדרם.

דמי הביטול כמפורט לעיל, יהיו תקפים גם במקרים בהם הנוסע יחלה בקורונה ו/או תחול עליו חובת בידוד וכן גם במקרים בהם תהא חובת בידוד לנכנסים לישראל, ו”משבר הקורונה” לא יהווה עילה לפטור מדמי ביטול.
על הנוסע חלה חובה להצטייד (מוקדם ככל הניתן) על חשבונו, בפוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל, הכוללת גם סעיף קורונהסעיף זה הוא חובה.
“רימון קרוז ” ממליצה לכל נוסעיה לרכוש גם ביטוח המכסה את כל הכיסויים המקובלים וההרחבות המוצעות ע”י חברות הביטוח (לרבות הטסה רפואית) וכן ביטוח נגד ביטול מכל סיבה שהיא המכסה את כל העלויות והנזקים העלולים להיגרם בטיול, לרבות עקב ביטול ו/או הפסקת ו/או קיצור הטיול ו/או שינויים בו, ו”תרבותו” לא תהיה אחראית כלפי הנוסע (או חברת הביטוח שלו), בכל אופן שהוא, בקשר לכל עלות ו/או נזק (לרבות חובת הנוסע לשלם דמי ביטול) בקשר לעניינים כאלה.

ההתנהלות בטיסות ובמדינות היעד תהנה בכפוף להוראות שיחולו באותה עת לגבי טיסות ו/או שהות במדינת היעד (חובת חבישת מסיכות, שמירת מרחק וכו‘). חלה חובה על הנוסע לנהוג ולציית לחוקים ולהחלטות חברות התעופה והרשויות המקומיות.
על הנוסע חלה החובה לבדוק עוד בטרם הרשמתו לטיול את תנאי הטיסות והכניסה למדינת היעד והשהות בה וזאת באמצעות אתר משרד החוץ הבריאות ורשות שדות התעופה וכו‘.  כל מדינה ותנאיה השונים.

יובהר כי הנחיות הקורונה משתנות ממדינה למדינה ומחברת תעופה לחברת תעופה וכן משתנות מעת לעת ולכן חלה החובה על הנוסע בטרם נסיעתו להתעדכן ולפעול עפ”י ההנחיות התקפות לאותו מועד.

 יודגש כי “רימון קרוז” לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע בעקבות אי השתתפותו בטיול או בעקבות מגבלות שונות שיחולו על הנוסע.

.

במידה והמידע בחוברת אינו תואם את המידע באתר, האתר הינו המחייב

צור קשר

מלא פרטים ונחזור אליכם בהקדם