המחיר כולל/לא כולל

המחירים כוללים

תחבורה אווירית
כרטיס טיסה בתעריף קבוצתי בהתאם למסלול הטיול, המחייב יציאה וחזרה עם הקבוצה וטיסות פנים בהתאם לתכנית הטיול.
כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה, לא יהווה עילה לתביעה כנגד המארגנים. במקרים אלו האחריות כולה היא של חברות התעופה והמארגנים יהיו פטורים מכל פיצוי ו/או אחריות בגין שינוי ו/או מחדל שכזה.
טיסות פנים: יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים בטיולים השונים לא יתבצעו בטיסות ישירות אלא דרך יעדי ביניים.
טיסות שכר וטיסות בתנאי חכירה מיוחדים: חלק מהטיולים מתבצעים בטיסות שכר ו/או בתנאי חכירה מיוחדים ו/או בטיסות סדירות בתנאי טיסות שכר/חכירה מיוחדים, בכפוף לתקנות טיסות השכר והאמנות הבינלאומיות ובכפוף לתנאי ההזמנות והביטול של טיסות אלו. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
הושבה בטיסות – להבדל מנוסע פרטי בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה עבור הנוסע (בין אם בתשלום או ללא תשלום) , בהטסת קבוצות במקרים רבים לא ניתן לעשות הושבה בטיסות עבור הנוסעים בטיול.
מיסי נמל ותוספות דלק
מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, המעודכנים ליום פרסום הטיול. במקרה של עליה ב"היטל הדלק" תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק, הנגבים על ידי חברות התעופה, יגבו בעת הצורך, בנוסף למחיר הטיול.
בתי מלון
כללי: אכסון בבתי מלון דרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה בחדרים זוגיים, עם מיטה זוגית או שתי מיטות בהתאם לאפשרות המלון.
טיולי משפחות: ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר זוגי בגודל סטנדרטי (ולא בחדר גדול יותר מהרגיל), אליו תוכנסנה מיטה/מיטות נוספות (יתכן מיטות מתקפלות) או ספה נפתחת.
טיולי משפחות לארה"ב: ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר זוגי בגודל סטנדרטי (ולא בחדר גדול יותר מהרגיל), שבו שתי מיטות בלבד. במקרה של הורה וילד אחד החולקים חדר, יתכנו מקרים של חדר מלון ובו מיטה זוגית אחת בלבד. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי". פרוט מדויק בהתאם לסעיף "המחיר כולל" המופיע בגוף כל תכנית טיול.
רשימת בתי המלון תימסר לנוסעים טרם יציאת הקבוצה מהארץ. עם זאת יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה גם לאחר צאת הקבוצה מהארץ.
כלכלה
פירוט מדויק בהתאם לסעיף "המחיר כולל" המופיע בגוף כל תכנית טיול. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
תחבורה יבשתית – הסעות וסיורים
אוטובוסי תיירים נוחים בהתאם למסלול הטיול. העברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם (נוסעים המצטרפים לטיול בחו"ל, ולא מגיעים יחד עם הקבוצה או מאריכים או מקצרים את שהייתם לפני או אחרי הטיול אינם זכאים להסעה או להחזר תמורתה).
סיורים מודרכים כמפורט בתכנית, יתבצעו בנדרכת מורי דרך מקומיים דוברי אנגלית. סיורי היכרות ואחרים יתבצעו בלוויית מלווה הקבוצה. סיורים אלה קצרים מסיורים מודרכים. סיורים נוספים המוצעים כאפשרות בערבים ו/או בימים החופשיים אינם כלולים במחיר הטיול.
סיורי ערב אשר אינם כלולים במחיר הטיול יתבצעו בתחבורה ציבורית (על חשבון הנוסע) או ברגל או באוטובוס מיוחד שיושכר לצורך כך ובתשלום נוסף של הנוסעים. סיור היכרות לילי ביום הראשון לטיול מותנה בשעת ההגעה לעיר. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
מטען
מזוודה אחת במשקל של עד 23 ק"ג (50 ליברות) ותיק יד לאדם. תנאי הטסת המטען בטיסות (לרבות גודל ומשקל) נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים, על כן על הנוסעים לוודא את התנאים טרם היציאה. עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע ובהתאם לתנאים הנהוגים אצלה.
מטען בטיסות הפנים בארה"ב ובקנדה – חברות התעופה יגבו תשלום לכל מזוודה, אשר ישולם במקום ישירות ע"י המטיילים (בד"כ כ-30$ למזוודה ראשונה וכ-40$ למזוודה שנייה). תנאי הטסת המטען בטיסות (לרבות גודל ומשקל), כמו גם הסכום נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים.
מטען בטיסות הפנים ליעדים האחרים – מזוודה אחת במשקל של עד 15 ק"ג ותיק יד לאדם. תנאי הטסת המטען (גודל ומשקל) נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים. עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע ובהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
מלווה הקבוצה
מלווה קבוצה ישראלי יעמוד לרשות הנוסעים במשך כל תקופת הטיולים בחו"ל. יתכנו מקרים שמלווה הקבוצה לא יטוס עם הנוסעים.
המארגנים אינם מתחייבים על שיבוצי מדריכים מסוימים לטיולים השונים והשיבוצים הקיימים ו/או המפורסמים כפופים לשינויים.
בטיולי משפחות יהיה אחראי כל משתתף מבוגר על ילד/ילדים שנרשמו איתו לטיול. מובהר בזאת כי מלווה הקבוצה אינו צריך ואינו אחראי לטיפול ושמירה אישית על ילד ללא מבוגר משתתף. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
דמי שתייה (טיפים)
דמי שתייה לנותני השירותים: נהגי אוטובוסים, פקידי קבלה, מלצרים, חדרנים ומורי דרך מקומיים כלולים במחיר. דמי סבלות אינם כלולים בבתי המלון ונמלי התעופה למעט בטיולים למזרח הרחוק וארה"ב.
דמי השתייה אינם כוללים את מלווה הקבוצה. דמי השתייה (טיפ) למלווה הקבוצה יינתנו ישירות ע"י הנוסעים למלווה הקבוצה, עפ"י שביעות רצונם ועפ"י שיקול דעתם בלבד. הסכום המקובל בעולם הינו כ-5 דולר או 5 אירו לאדם ליום טיול.
מחיר שרותי הקרקע, טיסות, מיסים והיטלים
מחירי הטיולים מבוססים על שערי מטבעות, מיסים, מחירי טיסות, תוספות דלק ומחיר שרותי קרקע הנכונים ליום הדפסת החוברת. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המחירים בהתאם לשינויים במרכיבים אלו. מחיר הטיול הקובע הינו המחיר שנמסר למבצע ההזמנה ביום ביצוע ההזמנה בפועל. כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי החברה וזאת עד לקבלת אישור בכתב לביצוע ההזמנה. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום בפועל.
דמי הרשמה
את ההרשמה לטיול יש לבצע על גבי טופס מפורט ובו פרטי הנוסע/ת ותנאי התשלום. טופס ההרשמה חייב להיות חתום ובו יצוינו דמי ההרשמה שיהוו הבטחת מקום לנרשמים כולל אמצעי התשלום. רק תשלום מלא או מקדמה בסך 250$ לנוסע/ת בעת ההרשמה יבטיח את המקום בטיול.

המחירים אינם כוללים

מסמכים
אגרות עבור הוצאת והארכת תוקף הדרכון, אשרות, דמי טיפול (אשר ייגבו על ידי סוכן נסיעות או כל גורם אחר), אגרות נוסע, מיסי נמל והיטלי דלק בנמלי התעופה בארץ ובחו"ל. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
מיסים והיטלים
מיסי נמל מקומיים ובינלאומיים ביעדים השונים בחו"ל, ישולמו במקום ישירות ע"י הנוסעים וכן מיסים שונים ותוספות דלק שיוטלו ע"י חברות התעופה לאחר תאריך הדפסת החוברת.
סיורים
סיורים ובילויים אשר לא פורטו ככלולים בתוכניות הטיולים, או אשר מופיעים בימים חופשיים או בערבים, ואשר מוצעים כאפשרות או לבחירה, וכן מתוארים כ"נוכל" לבקר, לראות וכו', או כ"אפשרות" או כ"מומלץ", כל אלה הינם בגדר המלצה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול, אלא אם כן צוינו במפורש ככלולים בפסקה "המחיר כולל" המצויה בגוף כל תכנית טיול. ביצוע סיורים אלו ואופן ניהולם, הינו בשיקול דעת המלווה ותלוי, בין השאר, בתנאי מזג אויר ובהשתתפות מספר מינימום של נוסעים. הוצאות התחבורה הציבורית בסיורים כאלה על חשבון הנוסע.
בהתאם ללוח זמני הטיסות, ימי ושעות הפתיחה והסגירה של האתרים במהלך המסלול, ייתכנו
שינויים (גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ) בסדר הביקורים וייתכנו גם ויתורים על חלק
מאתרי הביקורים, כל זאת תוך מתן ביקורים חלופיים. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
ארוחות
ארוחות אשר לא פורטו ככלולות בסעיף "המחיר כולל" אינן כלולות במחיר הטיול. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
ביטוח
הנוסעים ומטענם אינם מבוטחים בביטוח כלשהו במסגרת הטיול. חובה על כל הנוסעים לבטח את עצמם ואת מטענם, על חשבונם. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
דמי סבלות
דמי סבלות בבתי המלון ובנמלי התעופה אינם כלולים במחיר הטיול (למעט בטיולים למזרח הרחוק וארה"ב). מומלץ להצטייד במזוודות בעלות 4 גלגלים וקלות לניוד. נוסעים שיהיו מעוניינים בשירותי סבלות, יוכלו לעשות זאת, ככל שהשירות יהא זמין, ישירות עם סבלי בתי המלון (ובתשלום של כ-3 עד 6 דולר ארה"ב).
סבלות בארה"ב – מזוודה אחת לאדם בבתי המלון כלולה במחיר. בגין מזוודות נוספות תחול תוספת תשלום של הנוסעים ישירות לסבלים בבתי המלון. ייתכן כי שרות הסבלות עלול שלא להינתן בשל חוסר זמינות בעת ההגעה למלון ו/או במקומות מרוחקים ו/או במקרים בהם הלינה היא באכסניות, לודג'ים באזורי הפארקים.
העלאת מחירים
העלאות כלשהן בתעריפי הטיסות, מיסי הנמל ותוספות הדלק, שינויים בשערי המטבעות המקומיים כפי שהם לאחר תאריך הדפסת החוברת. כל תוספת הנובעת משינוי בשערי המטבע, במחירי כרטיסי הטיסה, במיסי הנמל ובתוספות הדלק וכן כל תוספת כתוצאה משינוי תאריכים או שינוי חברת התעופה, תחול על הנוסע בלבד.
הטיסות מוזמנות זמן רב מראש ואולם יתכנו שינויים הן בחברות המטיסות והן במחיריהן. כל תוספת הנובעת משינוי חברת התעופה או מהעלות המוזמנת, תחול על הנוסע.
טיסות חריגות
נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך היציאה או החזרה וביעד היציאה או החזרה במסגרת אותה חברת תעופה חייבים ב"תוספת דמי טיפול" של 50 דולר בצירוף מע"מ. על הנוסעים תחול גם תוספת הנובעת משינוי מחירי הטיסה בהתאם. במקרים מסוימים, בהם טיסות הפנים כלולות במסגרת תעריף מיוחד הקשור בטיסה הבינלאומית, יידרשו הנוסעים לרכוש את טיסות הפנים בנפרד ובמחיר מלא. לנוסעים המצטרפים לטיול בחו"ל ו/או אינם חוזרים עם הקבוצה לארץ ואינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית של הטיול, לא יספקו המארגנים העברות (טרנספר) מהמלון ואליו. העברות אלו יחולו על הנוסע.
שונות
משקאות, כרטיסים לבילויים ולמופעים, מטען עודף/חריג, כביסה וצרכים בעלי אופי אישי.
זיכויים והחזרים
לא יינתנו זיכויים והחזרים בגין שירותים כלשהם שלא נוצלו ע"י הנוסע, אלא אם הדבר סוכם וסודר בכתב עם המארגנים לפני יציאת הטיול מהארץ ואושר בכתב במסמך רשמי חתום ע"י ההנהלה הראשית של המארגנים. זיכויים והחזרים יינתנו אך ורק בארץ באמצעות רימון טיולים ו/או סוכן הנסיעות לפני היציאה לטיול. מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם כגון אי ניצול שירותים לאחר תחילת הטיול. ראה תנאים נוספים בפרק "תנאים ומידע כללי".
קיצור או הארכת ימי הטיול
יתכנו מקרים בהם עקב אילוצי טיסות או אחרים יוארך הטיול או יקוצר. במקרים אלו יינתן זיכוי בסך 80$-40$ לכל לילה בלתי מנוצל ולחילופין תיגבה תוספת בסך 80$-40$ לכל לילה נוסף.

צור קשר

מלא פרטים ונחזור אליכם בהקדם